Ponuky (0)Dopyty (0)
Reklama na barterland

Všeobecné podmienky používania Služby.


Používanie stránky sa riadi týmito všeobecnými podmienkami a používaním stránky akceptujete tieto podmienky.


Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte a opustite túto stránku.

 • 1. Prevádzkovateľom internetového portálu a poskytovateľom služieb na ňom je Jozef Majerov (Hviezdoslavova 15, 018 63 Ladce – Tunežice), (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • 2. Každý, kto chce zadať ponuku alebo dopyt, zapojiť sa do diskusného fóra, musí byť registrovaný. Neregistrovaný používateľ si môže uverejnené ponuky, dopyty a diskusné fórum len prezerať.
 • 3. Registračné údaje, ktoré používateľ uvedie, musia byť aktuálne a pravdivé.
 • 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi v prípade, že opakovane aj po upozornení porušuje niektorý z bodov týchto všeobecných podmienok. Informáciu o tom zašle užívateľovi e-mailom.
 • 5. Odoslaním registračným údajov používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registračné údaje prevádzkovateľ neposkytne tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.
 • 6. Prevádzkovateľ systému nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách alebo dopytoch klientov tretími stranami.
 • 7. Služby sú pre registrovaných členov poskytované bez poplatku, pokiaľ to nie je uvedené inak v iných pravidlách alebo doplnkoch týchto pravidiel.
 • 8. Predávajúci, kupujúci a prispievateľ do diskusného fóra musí dodržiavať platnú legislatívu SR. Zverejnené textové a obrazové informácie a diskusné príspevky nemôžu byť v rozpore s legislatívou SR a so všeobecnou morálkou. Za uverejnené informácie zodpovedá zadávateľ ponuky, dopytu alebo príspevku, a nie prevádzkovateľ portálu.
 • 9. Zverejnené fotografie musia byť aktuálne a adekvátne zobrazovať ponuku alebo priestory predávajúceho. Zároveň nemôžu porušovať autorské práva.
 • 10. V prípade porušenia týchto pravidiel a tiež pri zadaniach, ktoré obsahujú špekulatívnu cenu, pri duplicitných zadaniach s rozdielnou cenou od jedného klienta alebo ak je podozrenie z klamania spotrebiteľa či iného konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s dobrými mravmi, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť alebo vymazať ponuku, dopyt alebo príspevok. O zmene alebo výmaze v ponuke alebo dopyte bude klient informovaný e-mailom. Príspevky v diskusnom fóre budú vymazané bez upozornenia.
 • 11. Prevádzkovateľ portálu nie je zodpovedný za samotnú realizáciu obchodu.
 • 12. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Zároveň prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli používateľovi vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na portály.
 • 13. Ponuku je možné graficky individuálne upravovať. Požiadavky na takého grafické úpravy ponuky rieši používateľ so správcom stránky a úprava je spoplatnená.